Hallkapasiteten i nedre Melhus er sprengt - hva planlegges når ny skole på Gimse kommer?

Postet av Melhus IL den 18. Des 2016

Melhus idrettslag ser nå muligheten til at kapasitetsproblemet, langt på vei, kan løse seg i forbindelse med byggingen av nye Gimse skole. Spørsmålet som idrettslaget stiller seg er:


Planlegges og bygges det for å ivareta dagens behov, eller for å møte framtidens?

  • Melhus er et pressområde med vekst med flere innbyggere er flere aktive
  • Nye idretter er på full fart inn i hall, f.eks. futsal
  • Handikapidretten ønsker å starte opp i Melhus
  • Uorganiserte aktiviteter trenger også plass


De siste årene har antall aktive i Melhus/Gimse håndball økt, og har de siste par årene ligget på ca. 400 spillere. Selv om antall spillere på juniornivå (15-18 år) har økt de siste årene er fortsatt hovedtyngden av spillere i barne- og ungdomsskolealder. For å utnytte hallkapasiteten mest mulig starter treningene kl. 15.45 og varer ut kvelden. Enkelte kvelder kan det være opp mot 150 barn og ungdom som trener i Melhushallen.

Det store antall spillere og lag innebærer at så og si alle lag må dele treningstid med andre lag. Inneværende sesong er det kun ett lag som har en hel økt alene i hall. Mulighet for spill på hel bane er nærmest unntakene for de fleste lag. Det innebærer selvsagt begrensninger på å kunne utvikle seg i alle spillets faser. Mange lag får langt mindre treningstid enn det de skulle ønske for å utvikle seg i sin idrett. For å kunne gi våre barn- og ungdom et bredere treningstilbud er det i dag derfor prekært behov for minst en hallflate til kun for å kunne tilfredsstille de behovene som Melhus/Gimse håndball har de nærmeste årene.

For fotballen sin del har idrettslaget vært med å ta initiativ, i samarbeid med Gimse IL, Idrettslaget Trønder-Lyn og Hovin IL, til å utvide kapasiteten ved bygging av innendørs fotballbane i Bankhallen. Dette må sies å være et særdeles vellykket prosjekt. I tillegg til organiserte treninger kan barn og voksne benytte denne også til egentrening og uorganisert aktivitet.

Den siste tilveksten innen fotball, også den raskest voksende idretten i Norge, er futsal. Innendørs fotball på håndballbaner. Dette vil skape ytterligere behov for spillflater. Og når fotballavdelingen bare i Melhus IL består av 26 lag med ca. 450 aktive spillere, kan man selv tenke hvilket behov dette kan skape for treningstid og kamper i hall framover. I denne sammenheng må en også huske på at Gimse IL har 25 lag med ca 400 aktive spillere. De fleste lagene er barne- og ungdomslag.

Idrettslaget er i kontinuerlig utvikling, og vi skal også å gi tilbud også til de som ønsker å drive med andre idretter enn håndball og fotball. Volleyball er den siste tilveksten som har startet opp igjen, samtidig som vi stadig får spørsmål om oppstart av andre idretter som bl.a. klatring, friidrett og svømming. Samtidig ønsker vi alle som ønsker å holde på med organisert idrett hjertelig velkommen til idrettslaget.


Melhus idrettslag sin drøm er at Melhus hadde fått sin storstue for idrett, gjerne som et flerbruksanlegg, tilsvarende det Røros, Orkanger og Steinkjer har klart å få til. Idrettslaget ser imidlertid at dette ikke er realistisk i forbindelse med nye Gimse skole, både i forhold til tid, økonomi og ikke minst areal.

Det vi imidlertid er opptatt av er det nå i planleggingen for nye Gimse skole, tas høyde for hallkapasitet med 2 spillflater med internasjonale mål, og at dette gjøres allerede i første byggetrinn. Det bør da bygges slik at disse spillflatene kan åpnes opp til en større hall. Her vil vi legge til at bredden på spillflatene blir så brede at det er mulig å få volleyball og basketball på tvers av spillflatene.


Melhus idrettslag forventer at Melhus kommune og politikerne en gang for alle klarer å få etablert et ordentlig svømmetilbud til innbyggerne og at C-bygget endelig kan pensjoneres. Tiden er mer enn overmoden å få etablert en ny svømmehall med minimum et 25-meters basseng. Kommunen kan da ivareta svømmeopplæringen i grunnskolen, og samtidig legge til rette for mosjonister og de som aktivt driver svømming.Melhus Idrettslag ser fram til det videre arbeidet med å få på plass ny idrettshall/spillflater og svømmehall i forbindelse med nye Gimse skole. At vi aktivt tas med på råd ift. sambruk, samt sikre eksisterende og framtidige behov.

Vi ser også fram til å komme i tett dialog med Melhus kommune og politikerne slik at vi kommer fram til gode, hensiktsmessige og framtidsrettede løsninger for alle som ønsker å drive organisert og uorganisert idrett i Melhus for framtiden.

Stein Ivar Foss
Leder Melhus IL
Medlemsregistrering i KlubbAdmin

Postet av Melhus IL den 17. Okt 2016

Til hjelp i arbeidet med medlemsregistreringen har Norges idrettsforbund lagt ut videoer på YouTube som kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du en spilleliste med videoer/webinar på YouTube.
Idrettskretsen informerer

Postet av Melhus IL den 25. Jun 2016

Hei alle idrettsvenner.

Sommeren nærmer seg og vi sender ut informasjon for første gang etter samordnet rapportering 2016. Dette betyr at mange får vårt nyhetsbrev for første gang. Har du spørsmål eller lurer du på noe, bruk oss og vår hjemmeside.

Vårt nyhetsbrev er alltid lagt ved som vedlegg men kan også leses på denne linken

Status fra samordnet rapportering 2016:

95 % av alle idrettslag har rapportert sine medlemstall, mens kun 63% har rapportert inn sine aktivitetstall i undergruppene (ganske likt forårets registrering). Alle idrettslag skal ha fått en tilbakemelding fra Norges idrettsforbund på de tallene som klubben har rapportert. Det vil være mulig å redigere tallene og legge inn sin momskompensasjon fram til 15. august. Har dere spørsmål om dette, kontakt oss så hjelper vi dere.

Vi ønsker alle en god og aktiv sommer.

PS! Husk at Idrettens Hus har flyttet til Ingvald Ystgaards vei 3A. Kom gjerne innom oss. NIFs nye lovhefte er kommet i hus.

Hilsen Sør-Trøndelag Idrettskrets
17. mai - Melhus IL i borgertoget

Postet av Melhus IL den 15. Mai 2016

Tradisjonens tro stiller også i år Melhus IL i borgertoget i Melhus sentrum.

Vi oppfordrer alle unge og gamle medlemmer som har anledningen til å stille for idrettslaget og bak Melhus IL sin fane. Styrkeløft leder an som fanebærere.

Toget går fra sentrum starter kl 1205.

Møt opp ved Rådhuset ca 1130.

Ønsker samtidig å benytte anledningen til gratulere alle sammen med dagen.

Hipp, hipp, hurra!
Idrettsregistreringen - rapportering av medlemsopplysninger

Postet av Melhus IL den 29. Mar 2016

Som kjent er det nye frister for rapportering av medlemsopplysninger for 2016.

Fristen er 30. april.

Idrettsforbundet sier på sine nettsider:

Årsaken er at Idrettsforbundet ønsker å samkjøre rapporteringen med søknaden for momskompensasjon for varer og tjenester. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte for eksempel med hensyn til hvem som er valgt inn i styret.


Idrettslagene vil få en egen e-post om rapporteringen i løpet av mars 2016.

Enkelte avdelinger har allerede mottatt egen e-post fra sine særforbund om rapportering. For de som ennå ikke har mottatt noen informasjon er det ingen grunn til ikke å starte innsamling av informasjon.


Du finner mer informasjon på idrettsforbundets sider - Enklere idrettslag.
Ny leder i Melhus IL

Postet av Melhus IL den 21. Mar 2016

På årsmøtet i Gruva den 8. mars ble Stein Ivar Foss valgt som ny leder i Melhus IL. Han overtar styreklubben fra Tor Bjøru som nå går ut av styret.

Stein Ivar Foss og Tor Bjøru


Årsmøtet ble gjennomført i rolige former uten kontroversielle saker. Noe som viser at avdelingene driver sine aktiviteter godt. Med gode ledere, god økonomisk kontroll og ikke minst stor aktivitet.

En spesiell honnør gis til fotballavdelingen for deres opprydding i forhold til Rødde fotball, og ikke minst at vi år får se junior og seniorfotball i Gruva igjen.

Det nye styret består av:

Leder: Stein Ivar Foss
Nestleder: Roy Åge Østerås
Sekretær: Hege Hovde Husby
Kasserer: Siri Thue
Styremedlem: Marit Leer Øyås
Styremedlem: Torbjørn Landmark

Veileder for webredaktører

Postet av Melhus IL den 9. Mar 2016

Bilde brukerveiledning redaktører websider

Det er utarbeidet en enkel veileder for webredaktører av Melhus IL sine websider på Idretten Online.

Den tar for seg enkle steg for å publisere:

  • nyhetsartikler/blogginnlegg
  • arrangement
  • videoer
  • linker
  • bildegalleri

Veilederen finnes i filarkivet for Melhus IL under Veiledere eller du kan nå den ved å følge lenken: Bruksanvisning publisering web - Melhus IL

Enklere idrettslag 2016

Postet av Melhus IL den 29. Jan 2016

Enklere_idrettslag.jpg

Nå blir det enklere å være idrettslag! Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon)

Les mer på Enklere idrettslag 2016 på idrettsforbundets sider.

Hvordan dette skal gjøres i Melhus IL, vil hovedlaget komme tilbake med mer informasjon om.
Medlemskontingent 2016

Postet av Melhus IL den 12. Jan 2016

Medlemskontingent-illustrasjonDa er det på tide å ordne med årets medlemskontingent.

For å delta i organisert aktivitet i Melhus IL er alle som deltar pliktig å være registrerte medlemmer.

Det koster kr 100,- pr. person å være medlem i idrettslaget.

Trykk på knappen nedenfor for å registrere deg og betale (denne gjelder for alle som ønsker å bli medlem). Gjør oppmerksom på at avdelingene styrkeløft og trim har egne rutiner for betaling av medlemskontingent.


Registrere og betale medlemskontingent


Du kan du legge inn så mange som du vil og du vil få en kvittering på eposten som du oppgir.

Husk at du må ha medlemskap for at forsikringsordninger skal gjelde, det holder ikke å betale treningsavgift. Det er ingen familiemedlemskap kun personlig medlemskap.


For mer informasjon om medlemskap se hovedsidene til Melhus IL eller bruk linken Medlemskontingent.