Melhus svømmeklubb

Melhus svømmeklubb ble reetablert i Mars 2017. 

Etter dette har det vært jevn aktivitet (med unntak av nedstengningene i Covid-pandemien), der medlemstallet har variert mellom 10 og 30 utøvere.

Pr Mars 2020 har vi 16 aktive svømmere

Trenerne våre er profesjonelle og rutinerte trenere, som selv har drevet med svømming aktivt. De leies inn fra Svømmepartner AS. 

Vi ønsker å få med flere på laget, så gjerne ta kontakt for videre informasjon.