Aktiviteter i svømmeklubben

Vinter/vår 2022

Melhus svømmeklubb har treninger i C-bygget ved Gimse skole følgende dager

Mandager kl. 15.15 -16.30

Onsdager kl. 15.15 - 16.30

Fredager kl. 15.15 -16.30

Tilleggstrening sammen med Kattem svømmeklubb søndager 09.00 - 10.00 for de yngste og 09.00 - 10.30 for de eldste. 


Det er valgfritt hvor mange av disse treningene utøveren ønsker å være med på, men vi anbefaler og forsøke å møte på 2 treninger i uka. 

Vi benytter Spond og Hoopit som kanaler for påmelding og informasjon.

Svømmerne blir delt inn i grupper etter nivå på utøverne. Pr. i dag har vi gruppe D/E, som er de yngste, nyeste utøverne og gruppe B/C som er de eldste utøverne med noe mer erfaring.

Vi deltar på ulike svømmestevner igjennom året.

Vi har ei "kick-off" helg på Oppdal hver høst (rundt den datoen skolen starter), der utøverne får flere treninger igjennom helga, samt at vi legger opp til sosialt samvær.

Vi samarbeider også med andre svømmeklubber om både sosiale aktiviteter og treninger.