Styret i Melhus Svømming 2021

Leder

Kjerstin Olaussen

Lagleder, samt Facebook, WEB og presse:

Hege Qvenild Oustad (Telefon 47298689)

Kasserer:

John Lium

Styremedlemmer:

Rune Eidsmo

Frode Mastad