Nye medlemmer hedret på jubileumsfest 31.10.08

Postet av Melhus IL den 25. Mar 2009

Ildsjeler for Melhus Idrettslag i mange år
Trond Bjørgvik (Fortjenestemedalje), Sivert Keiserås (Fortjenestemedalje), Magne Thomassen (Æresmedlem), Per Sand (Æresmedlem), Audun Kleiven (Fortjenestemedalje) og Johan Dahl (Fortjenestemedalje)

Hedret på jubileumsfesten fredag 31.10.2008

På jubileumsfesten for Melhus Idrettslag 110 år ble følgende ildsjeler hedret:

Fortjenestemedalje:
- Trond Bjørgvik (fotball)
- Johan Dahl (fotball)
- Sivert Keiserås (ski)
- Audun Kleiven (orientering)
- Gunn Amundal (volleyball) - ikke tilstede

Æresmedlem:
- Magne Thomassen (skøyter, økonomi, festival)
- Per Sand (styrkeløft)Årsmelding for Melhus Idrettslag 2008

Postet av Melhus IL den 25. Mar 2009

Melhus IL
(25.03.09) Her kan du lese årsmelding for Melhus Idrettslag 2008.

Styret i Melhus Idrettslag har i 2008 bestått av følgende:

Arbeidsutvalget:
Leder Ruth Laila Berge
Nestleder Roy Åge Østerås
Sekretær Åse Undlien Bruvoll
Kasserer Line Gundersen
Styremedlem Kurt Ove Brattset
Vararep. Håvard Døhl, Svenn Are Leraand
Vararep. Geir Leikvold 

Avdelingsledere:
Fotball John Syrstad 
Orientering Audun Kleiven
Trim Ragnhild Omdal
Håndball Elias Skottvoll 
Volleyball Marit Seehuus
Styrkeløft Vegard Lilleler
Ski Torbjørn Landmark
Allidrett Helge Kvam 

Utleieansvarlig : Gunnar Heggstad
Regnskapsfører: Effektiv Bedrift
Revisorer: Magne Thomassen, Jon Johansen


Møtevirksomhet:

Det er avholdt 5 møter i arbeidsutvalget der 43 saker har vært behandlet og 5 møter i hovedstyret der 35 saker er behandlet.

Den saken som vil bli av størst betydning for idrettslaget i 2009 er:

Informasjon fra avdelingsleder i fotball John Syrstad om ønskelig prosjektering av ny kunstgressbane i Gruva
- Melhus fotball ønsker å søke om 11èr kunstgressbane på dagens 11èr grusbane i Gruva
- Behov for større kapasitet og bedre kvalitet
- Ønsker at hele idrettslaget skal stå bak dette
- Saken har vært diskutert i arbeidsutvalget og nå i hovedstyret. Det er videre ønskelig med et vedtak ved årsmøte i 2009 om godkjenning til å forsette prosjekteringen
- Det foreligger foreløpig ingen økonomisk plan eller driftsplan for prosjektet.
- Hovedstyret vedtok:

”For å sikre og legge til rette for tilstrekkelig anleggskapasitet og sportslig utvikling innen fotball, disponeres nåværende 11`er grusbane i Gruva til en 11`er kunstgressbane. Da prosjektforberedelsene – herunder finansiering og søknad om tippemidler – antas å kreve noe tid, forventes anleggsstart tidligst senhøstes 2009 eller våren 2010. Melhus festivalen planlegges derfor gjennomført i august 2009 på området. Finansieringsplan forutsettes godkjent av hovedstyret og årsmøtet i god tid før byggestart. I dette vedtaket ligger også at MIL støtter en søknad fra fotball om tildeling av tippemidler”


Melhus festivalen : 16. - 18. august 2008

Melhus festivalen er utvilsomt den helga som engasjerer flest foreldre i Melhus IL.
Det legges ned over 2000 dugnadstimer for å få denne festivalen i mål fra fredag til søndag. En av de største utfordringene har vært å skape en festival som alle mellom 0 - 100 år vil besøke.

Melhus festivalen er det viktigste arrangementet vi har her i Melhus IL og som gir oss mest penger tilbake. Derfor er det viktig at nå når festivalen er så til de grader oppe og går både når det gjelder gjennomføring og økonomi at vi fremover også er like positiv til å stille opp for laget, slik at festivalen lever i mange år fremover.

Ved å bidra til at Melhus IL som det største idrettslaget i Gauldalen har en solid økonomi, er vi alle med på å legge grunnlaget for at våre barn kan ha både et sportslig og sosialt tilbud som de helt sikkert kommer til å dra nytte av resten av livet.

Tusen takk til alle som bidro til at årets festival ble en suksess.

Lotteriet hadde i år som vanlig reisepremier.

Festivaloverskuddet ble bra også i år. Hele overskuddet ble utbetalt til avdelingene, - det ble en timepris på kr 75,-. I tillegg kunne vi avsette midler til neste års festival.

Økonomi :

Økonomien i laget er god.

Vi retter en takk til vår hovedsponsor Melhus banken , samt alle øvrige sponsorer for all økonomisk støtte i 2008.

Medlemsbladet:
Vi har i 2008 gitt ut en utgave av medlemsbladet, eller medlemsavis. Det ble forsøkt en ny utgave av medlemsbladet, både positive og negative tilbakemeldinger. Medlemsbladet går med underskudd, som dekkes av hovedlaget.

Klubbhuset:

Klubbhuset trenger stadig vedlikehold. Husstyret består av Geir Leikvold ( leder), Per Sand og Øyvind Dahle. Ansvarlig for utleie er Gunnar Heggstad.

Vi ønsker å forsette dette gode frivillige arbeidet som er med på å bidra til at idrettslaget fortsatt kan tilby aktiviteter for store og små.

Arbeidsutvalget ønsker med dette å takke alle som har gjort en innsats for Melhus Idrettslag i året som har gått.
Huskalender - Klubbhuset Gruva

Postet av Melhus IL den 20. Mar 2009

Intern leie (Melhus IL):
- Send mail til: klubbhus@melhusfotball.no
Ekstern leie:
- Se egen info HERKlubbhuset i Gruva
Grasrotandelen - støtt Melhus IL

Postet av Melhus IL den 21. Feb 2009

Slik kan du støtte Melhus Idrettslag hver gang du tipper:Strekkode Grasrotandelen

1. SMS: GRASROTANDELEN 976887522 til 2020 (tjenesten er gratis).

2. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.

3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.

4. Norsk Tipping Mobilspill.

Alle foreninger, lag, klubber eller organisasjoner som ønsker å motta grasrot-midler må registrere seg i ett nytt felles register, Frivillighetsregisteret.

Du kan selv finne mottakeren av din grasrotandel ved å søke fram klubben, foreningen eller organisasjonen – og det finnes flere måter å gjøre det på:

• Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen og på spillterminalene. Da søker du opp mottakeren du vil støtte, og aktiverer den som grasrotmottaker av innsatsen din.

• Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillmulighetene.

 MELHUS IDRETTSLAG HAR ORGANISASJONSNUMMER 976 887 522

• Du kan og søke fram klubben eller organisasjonen i ditt hjerte på norsk-tipping.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping


Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.