17. mai - feiring og tog under idrettslagets fane

Postet av Melhus IL den 16. Mai 2022


Hei alle sammen og gratulerer med 17. mai.

Pandemien er over og vi kan på nytt feire 17. mai på tradisjonell måte. Oppfordrer alle til å stille opp og gå under Melhus Idrettslag sin fane i folketoget. 

Vi møtes i sentrum i 11-tia og går sammen i toget i sentrum. Årets fanebærer er Kristoffer Lerli som representerer O-avdelingen. Se etter fanen og bli med.


 

Årsmøte 22.mars 2022 Melhus Idrettslag

Postet av Melhus IL den 9. Mar 2022Til medlemmer i Melhus Idrettslag

Melhus, 08.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte

Melhus Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag 1.februar 2022.

Årsmøtet avholdes den 22.mars i 2.etg i klubbhuset i Gruva klokken 19:00.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:       Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:      Velge dirigent(er)

Sak 3:      Velge protokollfører(e) 

Sak 4:      Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:      Godkjenne innkallingen

Sak 6:      Godkjenne saklisten

Sak 7:      Godkjenne forretningsorden

Sak 8:      Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10:    Behandle forslag og saker

                  10.1 Oppdatere idrettslagets lov (se eget vedlegg)

                  10.2 Opprette Melhus Swing som egen avdeling (se eget vedlegg)

                  10.3 Endre valgkomiteordning i hovedlaget (se eget vedlegg)                                                                        

Sak 11:     Fastsette medlemskontingent

Sak 12:    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13:    Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14:    Foreta følgende valg:

         14.1 Styre

         14.2 Kontrollutvalg:

         14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

         14.4 Valgkomité:

         14.5 Husstyret

         14.6 17.mai fanebærer og to fanebærere

         14.7 Revisor

Sak 15      Utdeling av hedersbevisninger

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag Simen Bruheim kontaktes på 40849074 eller leder@melhusil.no. For saker til årsmøte bruk eget skjema som sendes til leder@melhusil.no

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Melhus Idrettslag


Vedlagte dokumenter tilhørende årsmøtet 2022:

Saksliste Årsmøte 22.03.2022.pdf

Sak 10.1 Lovnorm.pdf

Lovnorm for Melhus Idrettslag 22.03.2022.docx
Sak 10.2 - Melhus Swing.pdf

Sak 10.3 - Valgkomite.pdf

Sak 11 - Medlemskontingent.pdf

Årsberetning 2021.pdf

Budsjett hovedlaget til årsmøtet.pdf

Total - (Melhusil) Melhus Idrettslag 20220302 134709.PDF

Årsregnskap 2021.pdf

Signert protokoll 23.03.2022.pdf
løwkjwøeldkjaøedkfj

Postet av Melhus IL den 15. Jun 2020

adfadadefaf
"Nye" Skjetnemyra skistadion

Postet av Melhus IL den 16. Des 2019

Velkommen til «nye» Skjetnemyra skistadionI høst har det foregått mye arbeid med skianlegget i Skjetnemyra i Melhus. Skiavdelinga i Melhus IL har satt i gang en større oppgradering av lysløypeanlegget, noe som har vært veldig tiltrengt. På skistadion har vi drenert og kjørt på masser. Dette gjør at vi kan utnytte hele skistadion på en bedre måte. I tillegg er det sprengt i fjell for å gjøre både traseen ut av stadion og inn på stadion bredere. Nå har vi bedre plass til å trene, leke og til å gjennomføre arrangement utover vinteren.


Skistadion før arbeidet ble satt i gang

I senere tid har vi tatt ned noe skog, fjernet røtter og gått i gang med å lage en skileik. Denne ligger nå bak den gamle tidtakerbua. Vi var så heldige at vi fikk tilkjørt 3000 m3 med flis fra Granåsen. Dette har vi spredd utover stadion og i lysløypetraseen. Dt var mye is iblandet flisa fra Granåsen, og dette gjør at det er noen kuler som gjør at underlaget kan føles noe ujevnt, men dette vil gå seg til etter hvert. Flisa gjør at det kreves mindre snømengde før løypemaskina kan kjøre. Noe av flisa er brukt til å lage kuleløype i skileik, og det er satt opp lysmaster i skileikbakken, slik at små og store kan ha glede av området også på kveldstid.

 

Skistadion i Skjetnemyra slik den framstår i dag


Vi har brukt godt over 300 dugnadstimer, og i og med at mye av dette arbeidet krevde at mannskapet behersket å kjøre maskiner, har det vært mange timer på noen få. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, blant annet har vi fått et nytt bygg fra Norgeshus, som vi tenker å bruke til tidtakerbu. Denne skal settes opp, og de gamle tidtakerbuene skal rives. Vi må også gjøre noe med skibrua. Alt dette krever at folk er villige til å stille opp og gjøre en jobb, og det koster selvfølgelig mye penger for en liten avdeling i idrettslaget.

Nå er vi veldig glade for at vinteren er i frammarsj, og vi håper på mye snø og gode forhold for alle som vil bruke anlegget i Skjetnemyra. Skiavdelinga har et godt samarbeid med Kregneskjølens venner, og i samarbeid med dem blir det kjørt løyper både i lysløypa og på Kregneskjølen. Dette er også dugnadsarbeid utført av frivillige som står på for at folk skal få komme seg ut og få fine turopplevelser i nærområdet på vinters tid.

Over nyttår går vi i gang med poengrenn igjen. Planen er at første poengrenn går av stabelen torsdag 9. januar. Dette er et hyggelig kveldsarrangement som alle kan være med på, også voksne. Her velger man selv om man vil gå med eller uten tidtaking. Det er sosialt og god stemning. Alle får saft og premie når det holdes premieutdelingen til våren.

 

Treningsgruppene i Melhus IL har faste treningstider mandager og torsdager, og her er det plass til flere. Spesielt ønsker vi oss flere jenter. Nytt av året er at vi har opprettet en skileikgruppe for barn i alderen 6-8 år. Dette for å understreke at det er leik, mestring og skiglede vi har fokus på. Alt man trenger er et par ski og staver.  Følg oss på facebook eller på hjemmesiden vår: melhusski.no, og kom dere ut på ski i vinter, ta gjerne med familien i skileiken.

God tur!

Laila Adolfse

Leder Melhus IL ski
IdrettenOnline laserer mobil App for å administrere ditt medlemskap i idrettslag

Postet av Melhus IL den 12. Jul 2019

                                                                                                   

IdrettenOnline har lansert Mobil App for klubbens administratorer, lagledere og klubbens medlemmer. Appen kan lastes ned gratis på App Store og Google Play Store.

Med IdrettenOnline appen installert på telefonen holder du deg oppdatert i lag, klubben og bedriftsidrettslag som du er medlem i.

Vi har stort fokus på videreutvikling av appen. Ta gjerne kontakt dersom du har tips eller tilbakemeldinger på funksjonalitet som vi kan implementere i appen :)

Dette finner du i appen:                                                   

- Medlemmer av idrettslag får oversikt over det som skjer i sitt lag og i sin klubb.
- Medlemmer i bedriftsidrettslag får også oversikt over all aktivitet i sitt lag og i sin krets.

Profiler                                                            

 • Bytt til profil går det enkelt for foreldre å administrere medlemskap og påmelding for alle i familien.

Hjem

 • Oversikt over aktivitet og nyheter som skjer i klubben.
 • Oversikt over aktiviteter som dine venner skal være med på.                                                    

Arrangement

 • Oversikt over egne og kommende arrangementer.
 • Rask og enkel invitasjonssystem og påmelding til arrangementer.

Regninger

 • Oversikt over dine ubetalte medlemskontingenter og treningsavgifter.                                       

Medlemskort

 • Oversikt over dine medlemskort.                                      

Annet

 • Varsler når klubben eller laget ditt publiserer nyheter, aktiviteter og invitasjoner.
 • Enkelt å opprette arrangementer og innlegg og sende invitasjoner til laget ditt.
 • Engasjer deg ved å like og kommentere.
 • Appen er gratis.