Ukens løype 2017

Postet av Melhus IL - Orientering - Ukens løype den 14. Mai 2017

Vel møtt til UKENS LØYPE 2017 - Deltagerinfo

Kartposen koster også i år 150,- kroner. Hvis flere i familien ønsker å registrere seg, kan du kjøpe ekstra klippekort for kr 50,- pr. pers. Dette kan kjøpes på Sportshuset fra 19.mai.

Hver løype har 8 poster, og lengden varierer vanligvis mellom ca. 2,5 og 3 km i luftlinje. Skulle løypa bli lengre fra parkering tilbake til parkering, skal dette oppgis på internett-siden.

Første post og egnet parkeringsplass kunngjøres på MIL O-gruppas hjemmeside for Ukens løype.

Hvis det er noen deltagere som ikke har internett, kan de ta kontakt med undertegnede så skal vi finne en grei ordning.

Det er viktig at den enkelte parkerer så fornuftig som mulig, så vi ikke hindrer annen virksomhet.

Alle som greier minst 8 av 10 løyper, leverer klippekort (+ pokal, hvis du har) til Sportshuset eller direkte til undertegnede innen 25. september 2017.

De som har greid kravet 11 ganger eller mer, skal ikke levere pokal, bare kort for registrering.

Det er spesialpremier etter 15, 20, 25 og 30 år.

GOD TUR!
Martin Melhuus Mobil: 97698725
E-post: mart-mel@online.no


Løype nr

Kart

Tidsrom

1

Våttåsen, 2017

19/5 - 12/6

2

Skjøla, 2014

26/5 - 19/6

3

Buvikmarka Øst, 1999

2/6 -26/6

4

Svartåsen, 2014- Sør

9/6 - 3/7

5

Anemarka, 2016

16/6 - 7/8

6

Onstjønna, 2017

28/7 - 21/8

7

Momarka, 2017 (Skjetnemyra)

4/8 - 28/8

8

Lundamomarka, 2015

11/8 - 4/9

9

Svartåsen, 2014 - Nord

18/8 - 11/9

10

Momarka, 2017 - Øst

25/8 - 18/9