Styret i Melhus Svømming 2020

Leder

Dag Runar Båtvik

Økonomiansvarlig: 

Anders Oustad

Dugnad og  Sponsoransvarlig:

Harald Isaksen og Arnstein Brubak

Lagleder:

Anne Lise Frengen

Utstyrsansvalig:

Kjerstin Olaussen

Facebook, WEB og presse:

Kristine Dybvik SponåsLevert avIdrettenOnline