Medlemskontingent 2017

Postet av Melhus IL den 21. Jan 2017

Medlemskontingent Melhus IL

I forbindelse med at vi har tatt i bruk nytt elektronisk medlemsregister (KlubbAdmin) vil rutiner for registrering av medlemskap og betaling av medlemskontingent bli endret.

Dagens løsning på fotball sine hjemmesider kan ikke lenger benyttes.



Vi vil sende ut/kreve inn medlemskontingenten for 2017 i månedsskiftet januar/februar.

  1. Du vil da motta en e-post med faktura du kan betale.
  2. Alternativt kan du benytte lenken i e-posten og gå inn i Min Idrett og betale direkte derfra.
  3. Kontingenten er kr 100,- pr år pr person.

Alle som har betalt medlemskontingent for 2016 er å betrakte som aktive medlemmer til ny kontingent er betalt.


Er du ny i idrettslaget og ikke er medlem fra gjør du som følgende:

  1. Registrer deg på Min Idrett og meld deg inn i Melhus IL.
  2. Trenger du å betale medlemskontingent før vi sender ut felles kontingent i månedsskriftet, kan dette gjøres ved å betale til konto: 4230 51 34184.
    • Husk å merk innbetalingen med:
      • Navn, fødselsdato og e-postadresse (evt. årstall hvis det gjelder 2016).


Vi vil også oppfordre alle, tidligere medlemmer og barn og voksne, til å bli medlem i idrettslaget. Ved å være medlem i idrettslaget får du muligheten til å delta i variert aktivitet, være forsikret om det skulle skje noe i forbindelse med aktiviteten og ikke minst bidra til å støtte idrettslaget.


Sentralt i administrasjonen av medlemmene i idrettslaget vil være Min Idrett (www.minidrett.no), og vi oppfordrer alle til å opprette en bruker der og registrere/oppdatere sine personlige opplysninger.


Skulle det være noe du lurer på kan du ta kontakt med din lagleder/trener/oppmann eller sende en henvendelse til medlemskontingent@melhusil.no. Du kan også lese mer om vilkårene for å være medlem i Melhus IL her.