Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Mar 2019

Til medlemmer i Melhus Idrettslag  


Melhus 19. mars 2019  


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26. januar 2019.  

Årsmøtet avholdes den 26. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.  

Under følger saklisten for årsmøtet:  

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Godkjenne innkallingen  

Sak 3: Godkjenne saklisten   

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent   

Sak 6: Velge referent   

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               - Ingen innkomne saker til behandling

Sak 11: Fastsette medlemskontingent   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta valg:  

 • 14.1 Arbeidsutvalget
 • 14.2 Kontrollkomite
 • 14.3 Revisor   
 • 14.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
 • 14.5 Valgkomite
 • 14.6 Husstyret
 • 14.7 17. mai 2017: fanebærer og 2 fanevakter  

 Vedlagt følger følgende dokumenter:Med vennlig hilsen 

Styret i Melhus Idrettslag Styremøte Melhus IL - tirsdag 6. mars 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Mar 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 08/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 22. januar 2019
 • 09/19 - Æresbevisninger i Melhus Idrettslag - nominasjoner
 • 10/19 - Profil og identitet - årsmøtesak
 • 11/19 – Årsmøtet 2019 - avdelingsvise årsmøter, dokumenter og årsmeldinger til hovedlaget
 • 12/19 – Økonomirutiner - revisors anmerkning mva-plikt
  • På bakgrunn av tilbakemelding fra revisor vedrørende beregning av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift kan dette medføre at vi må endre rutinene for regnskapsføring for idrettslaget. I ytterste konsekvens blir at vi må avlegge månedlig regnskap for å tilfredsstille innberetning av mva-omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. Mer info på møtet.
 • 13/19 - Melhus idrettsråd - årsmøte
 • 14/19 - Samordnet rapportering - årsrapportering idrettsforbundet
 • 15/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.Innkalling til årsmøte i Melhus idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 26. Jan 2019

Til medlemmer i Melhus Idrettslag


Det innkalles til årsmøte i Melhus IL i klubbhuset i Gruva tirsdag 26. mars 2019 kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Stein Ivar Foss, epost: leder@melhusil.no , innen fredag 1.mars 2019.


Melhus, 26. januar 2019


Vel møtt!
Hovedstyret i Melhus ILStyremøte Melhus IL - tirsdag 22. januar 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 18. Jan 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 01/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 11. desember 2018
 • 02/19 - Møteplan 2019 - frister for årsmøter i avdelingene og årsmøtet
 • 03/19 - Regnskapsrapportering 2019
 • 04/19 – Hovedaktiviteter 2019 - årshjul 
 • 05/19 – Medlemskontingent 2019 – rutiner/utfakturering
 • 06/19 – Identitet og profil – tilbakemeldinger fra arbeidet i avdelingene og verdier «Idrettsglede for alle…».
 • 07/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.God jul og godt nytt idrettsår

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 24. Des 2018

Melhus idrettslag takker alle sine utøvere, foreldre, trenere, lagledere og øvrige frivillige for innsatsen som er lagt ned i året som har gått. Uten dere kunne vi ikke hatt det brede tilbudet og den store aktiviteten som skjer i idrettslagets regi.

Aktiviteter som små og store setter pris på, og hvor de gjennom trening opplever mestring. Den idrettsgleden som vises gjør oss som holder på med dette stolte. 

Vi gleder oss allerede til 2019, og vil med dette ønske dere alle sammen ei riktig god jul og et godt nytt år.
Levert av IdrettenOnline